נתונים ומידע"; $toptitle1a="פרטי הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות"; $toptitle2="פרטי הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות"; ?>
*ASCII - מבנה קובץ פרטי לקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות
 
1. כללי
הקובץ הנ"ל המתואר להלן, הנוגע למערכת הלקוחות, הוא קובץ ASCII סטנדרטי הארוז בעזרת תכנית דחיסה ZIP.
שם הקובץ (בתוך האריזה) הוא בצורה WUdddT01.prn.
כאשר:
WU - הוא הזיהוי של הקובץ היומי של כל הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות* .
ddd - הוא המספר הסידורי של היום בשנה (למשל: 033 ליום 2.2.04 ).
T01 - רשימת התפוצה של סוג זה של מידע.
Prn - סוג הקובץ, במקרה זה - קובץ ASCII .
2. רשומת מידע תקנית (לקוחות מוגבלים)
הגדרות והערות תוכן עמודות
רשומת לקוח מוגבל סוג הרשומה: 01 1-2
מפריד מפריד 3
  קוד מדינה 4-6
  מפריד 7
  מס' זיהוי 8-16
  מפריד 17
במבנה YYYYMMDD תאריך סיום הגבלה 18-25
  מפריד 26
  שם הלקוח 27-50
* המידע על הלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות אינו כולל:
1. לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות שהם יחידים.
2. לקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות (חייבי ההוצאה לפועל, חייב שהוכרז פושט רגל ומסורבי גט).
3. לקוחות שהגישו ערעור על הגבלתם לבית משפט השלום.
4. שלא עברו 60 יום ממועד משלוח ההודעה על הגבלתם.
 
3. רשומה מובילה (בכל קבצי ASCII)
הגדרות והערות תוכן עמודות
תמיד. (סימול רשומה כמובילה) 00 1-2
מפריד   3
חזרה על השם שבו נקרא הקובץ בתוך האריזה הנ"ל. שם הקובץ 4-15
  מפריד 16
WT רשימת הלקחות שהוגבלו בנסיבות מחמירות. תיאור אופי המידע 17-18
  ריק 19
  מפריד 20
YYMMDD (תאריך "ערך" יום העסקים) תאריך יצירה 21-26
  מפריד 27
מספר סידורי, עם אפסים מובילים מונה רץ 28-32
  מפריד 33
עם אפסים מובילים מספר הרשומות 34-39