נתונים ומידע"; $toptitle1a="מבנה קובץ מידע על חשבונות מוגבלים"; $toptitle2="מבנה קובץ מידע על חשבונות מוגבלים"; ?>
*ASCII - מבנה קובץ חשבונות מוגבלים
 
1. כללי
הקובץ הנ"ל המתואר להלן, הנוגע למערכת החשבונות המוגבלים, הוא קובץ ASCII סטנדרטי הארוז בעזרת תכנית דחיסה ZIP.
שם הקובץ (בתוך האריזה) הוא בצורה WHdddT01.prn.
כאשר:
WH - השם הקבוע של הקובץ היומי של כל החשבונות המוגבלים.
ddd - המספר הסידורי של היום בשנה (למשל: 260 ליום 17/9).
T01 - רשימת התפוצה של סוג זה של מידע.
Prn - סוג הקובץ, במקרה זה - קובץ ASCII .
2. רשומת מידע תקנית (חשבונות שיקים מוגבלים)
הגדרות והערות תוכן עמודות
רשומה מובילה
רשומת חשבון מוגבל
סוג הרשומה: 00
סוג הרשומה: 01
1-2
סטנדרטי מרשימת הבנקים קוד בנק 3-4
סטנדרטי מרשימת הבנקים קוד סניף 5-7
מיושר לימין עם אפסים מובילים.
במקומות בקבוצת בל"ל ובינלאומי - כולל 11-8 סוג החשבון (110 ו-330 בבל"ל, 105, 409 בקבוצת הבינ"ל)
מספר חשבון 8-18
במבנה YYYYMMDD תאריך תחילת הגבלה 19-26
באותו מבנה תאריך סיום הגבלה 27-34
3. רשומה מובילה (בכל קבצי ASCII)
הגדרות והערות תוכן עמודות
תמיד. (סימול רשומה כמובילה) 00 1-2
מפריד   3
חזרה על השם שבו נקרא הקובץ בתוך האריזה הנ"ל. שם הקובץ 4-15
  מפריד 16
WF רשימה כוללת - פרסום חשבונות שיקים מוגבלים. תיאור אופי המידע 17-18
  ריק 19
  מפריד 20
YYMMDD (תאריך "ערך" יום העסקים) תאריך יצירה 21-26
  מפריד 27
מספר סידורי, עם אפסים מובילים מונה רץ 28-32
  מפריד 33
עם אפסים מובילים מספר הרשומות 34-39
* הקובץ אינו מכיל חשבונות של יחידים.