מידע"; $toptitle1a="המשבר הפיננסי בעולם - תשובות לשאלות נפוצות"; $toptitle2="המשבר הפיננסי בעולם - תשובות לשאלות נפוצות"; ?>
המשבר והשלכותיו על ישראל - תשובות לשאלות נפוצות
כיצד השפיעו ההתפתחויות עד כה על חוסנם של הבנקים ומערכת הבנקאות בישראל?
מהן הפעולות שבנק ישראל נקט תחום הפיקוח על הבנקים כדי לוודא את מידת יכולתם של הבנקים להתמודד עם השלכות המשבר העולמי על המשק הישראלי?
מהם התרחישים שבנק ישראל בוחן והאם יש לו תוכניות להתמודדות בשלבים השונים של המשבר?
האם יש חשש ליציבותו של מוסד בנקאי בישראל?
האם פיקדונות הציבור מבוטחים במקרה של קריסת בנק?
מה הרקע להתפתחות המשבר בעולם?
איך התבטא המשבר עד כה במערכת הפיננסית של ישראל בהשוואה לעוצמתו במדינות מפותחות אחרות בעולם (בשווקים, ומוסדות הפיננסיים בהשוואה לשאר העולם)?
ישראל לא חשופה באופן ישיר לנכסים הבעייתיים שהיוו את המקור להתפתחות המשבר בעולם, מדוע בכל זאת גדלה התנודתיות בשוקי ההון בישראל?
האם תוכניות ההצלה שנקטו ממשלות בעולם יצליחו להקטין את השפעות המשבר על ישראל?
איזה תפקיד יש לבנק ישראל בשמירה על יציבות פיננסית במשק?
אילו לקחים יש להפיק מהמשבר על מבנה המערכת הפיננסית הרצוי לישראל ועל המבנה הרצוי של הפיקוח על המערכת הפיננסית?
האם המערכת הפיננסית של ישראל סובלת ממחסור בנזילות?
אילו כלים יש לבנק ישראל כדי להתמודד עם התפתחות בעיה של נזילות?
כיצד מתפקד שוק ההלוואות הבין-בנקאיות בישראל?
בנקים מרכזיים של מדינות מפותחות בעולם מיישמים כלים להזרים נזילות ישירות גם לסקטור העיסקי. מדוע בנק ישראל אינו מאמץ גישה זו?
האם יתרות בנק ישראל חשופות להשלכות של המשבר העולמי?
כיצד מסייעים מדיניות רכישות המט"ח של בנק ישראל והעלייה ביתרות המט"ח של ישראל למשק להתמודד טוב יותר עם השלכות המשבר העולמי על המשק?
מדוע הגדילה מערכת הבנקאות לאחרונה את פיקדונות מטבע החוץ שלה בבנק ישראל?
איך המשבר משפיע על הפעילות הכלכלית בישראל?
האם בנק ישראל שינה את תחזיות הצמיחה שלו לשנת 2009?
מה הן ההערכות לגבי התפתחות האינפלציה בתקופה הקרובה?
כיצד מחזקת המדיניות המוניטרית בכלל והפחתת הריבית עד לרמת שפל היסטורית בפרט את יכולתו של המשק להתמודד טוב יותר עם השלכות המשבר העולמי על ישראל?
לקובץ השאלות והתשובות המלא