מידע"; $toptitle1a='שאלות ותשובות: מדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח'; $toptitle2='שאלות ותשובות: מדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח'; ?>
שאלות ותשובות: מדיניות בנק ישראל בשוק מט"ח
1. מהי המדיניות עליה הכריז בנק ישראל ב- 3/8/09?
2. מהם "התנאים הבסיסיים של המשק" אותם לוקח בנק ישראל בחשבון?
3. מה ההבדל בין ההתערבות של בנק ישראל ב-13-14 במארס 2008 למדיניות החדשה עליה הכריז ב-3/8/09?
4. עד מתי תימשך המדיניות הזאת?
5. למה הופסקה תכנית הרכישות היומיות הקבועה של 100 מיליון דולר?
6. האם לא מדובר בהדפסת כסף?
7. האם זה לא מוביל לאינפלציה?
8. אבל מה לגבי השינוי בשער החליפין והשפעתו על האינפלציה?
9. מה תעשו בכל הדולרים שרכשתם?, האם תמכרו אותם בשלב מסוים?
10. כמה דולרים אתם רוכשים מידי יום?
11. האם אתם רוכשים רק דולרים או גם מטבעות אחרים?
12. אם כך, איך פעולה זאת משפיעה על שער החליפין של השקל מול האירו למשל?
13. נכון לנתון של סוף חודש יולי 2009, יתרות מט"ח של בנק ישראל הן למעלה מ-50 מיליארד דולר. מה התועלת בהחזקת כל כך הרבה יתרות?, יתרה מכך, בנק ישראל הודיע בנובמבר 2008 כי כמות היתרות הרצויה למשק הישראלי היא בין 40 מיליארד ל-44 מיליארד.
14. האם בנק ישראל מאמין שיוכל לנצח את כוחות השוק בקביעת שער החליפין של השקל?
15. מהו שער החליפין אותו רוצה בנק ישראל להשיג?
לקובץ השאלות והתשובות המלא