מידע'; $toptitle1a='קטלוג פרסומי בנק ישראל'; $toptitle2='קטלוג פרסומי בנק ישראל'; include ('/usr/local/etc/httpd/htdocs/prog_lib/filegodel.php'); ?>
לקטלוג הפרסומים באנגלית - לחץ כאן
 
מחירון יולי 2011 - פרסומים בעברית
המחיר בש"ח מועד הפרסום שם הפרסום
חטיבת המחקר
92 מארס 2011 דין וחשבון לשנת 2010
34 דצמבר 2010 סקר בנק ישראל (האחרון: מס' 84)
19 פברואר 2011 ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים (האחרון: מס' 129)
    (רבע שנתי, עברית-אנגלית)
19 מאי 2011 דוח האינפלציה, הרביע הראשון 2011 (מס' 34)
19 אוגוסט 2001 המדיניות המוניטרית בישראל בעידן יעדי אינפלציה, עקרונות ויישום
20 דצמבר 2006 מודל מקרו-כלכלי לסיוע בתכנון המדיניות המוניטרית בישראל
72 דצמבר 1999 אינפלציה ודיסאינפלציה בישראל
הפיקוח על הבנקים
84 אוגוסט 2009 מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2009
25 נובמבר 2005 סוגיות בבנקאות (האחרון: מס' 17)
40 ינואר 2010 יחסי בנק - לקוח, חקיקה והוראות
חשב הבנק
24 אפריל 2011 דין וחשבון כספי לשנת 2010; מערכות התשלומים והסליקה
84 יולי 2011 מערכות התשלומים והסליקה בישראל לשנת 2010
מחלקת המטבע
37 פברואר 2011 סקירה שנתית 2010
98 יוני 2006 השטרות והמטבעות בישראל, 2006-1927
25 אוגוסט 2010 חדש וישן בראי המטבע
תחום היציבות הפיננסית
47 מאי 2005 דוח יציבות פיננסית לשנת 2004
40 נובמבר 2004 ספר היובל: חמישים שנות חתירה לשליטה מוניטרית (2 כרכים+מארז)
כל הפרסומים ניתנים לרכישה ביח' ההו"ל בבנק ישראל באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), טל' 02-655-2767; פקס' 02-666-9767, ע"י משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים, או באמצעות e-mail אל: matilda.kahn@boi.org.il
`
 
מחירון יולי 2011 - מידע מתעדכן בדפי חילוף
המחיר לשנה בש"ח פריטים תכיפות העדכון שם הפרסום
235 ללא עוקדן ריכוז שבועי שערים יציגים (דו לשוני)
500 כולל עוקדן פעמים מספר בשנה הוראות ניהול בנקאי תקין
30 עוקדן
450 חידוש מנוי
500 כולל עוקדן פעמים מספר בשנה הוראות הדיווח לציבור
30 עוקדן
450 חידוש מנוי
450 חידוש מנוי פעמים מספר בשנה הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים
30 עוקדן
הפרסומים בסעיף זה ניתנים לרכישה, על בסיס מנוי לשנה, ביח' ההו"ל בבנק ישראל באמצעות כרטיסי אשראי (ישראכרט, ויזה, דיינרס, ויזה-אלפא, גולד מאסטר, אמריקן אקספרס), טל' 02-655-2767; פקס' 02-666-9767, ע"י משלוח שיק לפקודת בנק ישראל , אל: יחידת ההוצאה לאור, ת"ד 780, ירושלים, או באמצעות e-mail אל: matilda.kahn@boi.org.il   
שיקים דחויים יוחזרו לשולחיהם!
www.bankisrael.org.il