25.09.2011
 
התפתחות החוב במשק: יולי-אוגוסט 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
בחודש יולי גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-0.9% לרמה של כ-757 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב של משקי הבית גדלה החודש בכ-0.2% ועמדה בסוף יולי על כ-357 מיליארדים.
א. החוב של המגזר העסקי
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי בחודש יולי גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-7 מיליארדי ש"ח (0.9%) לרמה של כ-757 מיליארדים.  
מקור העלייה בחוב בגיוסי נטו באמצעות אג"ח סחיר והלוואות לא בנקאיות, ובפיחות השקל מול הדולר שהביא לעלייה בשווי השקלי של החוב במט"ח.  
בחודש אוגוסט הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-1.6 מיליארדי ש"ח, כולן באמצעות אג"ח סחירות. ממוצע ההנפקות מתחילת השנה עומד על כ-2.8 מיליארדי ש"ח. מתחילת שנת 2011 הסתכמו ההנפקות של המגזר העסקי בכ-23 מיליארדי ש"ח, כ-77% מהן באג"ח סחירות בבורסה בת"א.  
 


 
ב. החוב של משקי הבית
יתרת החוב של משקי הבית גדלה החודש בכ-0.6 מיליארדי ש"ח (0.2%) ועמדה בסוף יולי על כ-357 מיליארדים.  
יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית גדלה בכ-2 מיליארדי ש"ח (0.9%) ועמדה בסוף יולי על כ-253 מיליארדים. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב לדיור של משקי הבית בכ-6.5%.  
 

 
ג. עלויות החוב במשק
בחודש יולי גדל הפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות במגזר צמוד בכ-0.25 נקודות אחוז, עקב עלייה בריבית על האשראי הצמוד. עלייה בריבית על האשראי הלא צמוד הגדילה את הפער בין האשראי לפיקדונות הלא צמודים בכ-0.1 נק' אחוז.  
בחודש יולי עלה ב-0.15 נק' אחוז המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות והגיע לרמה של כ-1.85 נק' אחוז. נציין כי במהלך הרביע השני חלה עלייה של כ-0.5 נק' אחוז במרווח זה, לאחר ירידה בתקופה שבין אוגוסט 2010 למרץ 2011.  
בריבית על משכנתאות חדשות לא צמודות נרשמת יציבות בחודשים האחרונים במקביל ליציבות בריבית בנק ישראל ובתשואת האג"ח הלא צמוד בשוק.  
 
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק - לחץ כאן
קישור למידע בנושא נתוני משכנתאות - לחץ כאן